Latvijas Fizioterapeitu asociācija

LFA valdes priekšsēdētāja: Līva Tiesnesee-pasts: L.tiesnese@gmail.com (mailto:L.tiesnese@gmail.com) mob.: +371 26231932 LFA valdes priekšsēdētāja vietniece: Dace Stirānee-pasts: dace.stirane@gmail.com (mailto:dace.stirane@gmail.com)mob.: +371 29540380   LFA valdes locekļi: Līga Līdumniecee-pasts: fizio.liglid@gmail.com (mailto:fizio.liglid@gmail.com)mob.: +371 26326433Baiba Narvilae-pasts: narvilab@gmail.commob.:...

Read more...

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Biedrības “Latvijas Ergoterapeitu Asociācija” valde: PrezidenteIeva JēkabsoneE-pasts: ieva.jekabsone@gmail.com (mailto:ieva.jekabsone@gmail.com)                       +371 26453595 ViceprezidenteZane LiepiņaE-pasts: zaneliepina@inbox.lv...

Read more...

Latvijas Audiologopēdu asociācija

Biedrība "Latvijas Audiologopēdu asociācija" Reģ.nr. 40008081921 Swedbank Konts: LV79HABA0551033184138  Ūnijas iela 40, Rīga Tālr. 29480317 e-pasts: audiologopedu.asoc@gmail.com (mailto:audiologopedu.asoc@gmail.com)  http://www.audiologopedi.lv (http://www.audiologopedi.lv/)   Latvijas Audiologopēdu asociācijas valdes priekšsēdētāja Inga Rutmane-Lazda   Valde: Andra Vabale,...

Read more...

Klīnisko Sociālo darbinieku asociācija

"Klīnisko sociālo darbinieku Asociācija" Prezidente: Tamāra Zaiceva - Tamara.zaiceva@inbox.lv Reģ. 40008151383Nr. B012265. 18.12.2009Reģistrācijas datums:18.12.2009Juridiskā adrese:Rīga, Ziemeļu iela 5-5, LatvijaTālr. +371 28353341...

Read more...

Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācija

Juridiskā adrese: Anniņmuižas bulvāris 26, Rīga, LV- 1067E-pasta adrese: ldusa@ldusa.lvReģ.Nr. 40008146734 Bankas konts: LV85UNLA0050014736143 Valdes priekšsēdētāja: Lolita Neimane E-pasta adrese: Lolita.Neimane@ldusa.lv (mailto:Lolita.Neimane@ldusa.lv) Kontakttelefons:...

Read more...

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija.   Valde: Jeļena Koļesņikova (priekšsēdētāja) Jeļena Ļubenko Olga Žuravļova   Kontakti: tālrunis: 29332698 e-pasts: infoLVPA@gmail.com     2012. gada nogalē veselības psiholoģijas interesentu grupa nodibināja Latvijas Veselības psiholoģijas...

Read more...

Latvijas Mākslas terapijas asociācija

  Biedrība "Latvijas Mākslas Terapijas asociācija" Valdes sastāvs: Elīna Akmane - valdes priekšsēdētāja Katrīna Dimsone - valdes locekle, valdes priekšsēdētājas vietniece Elza Strazdiņa -...

Read more...

Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija

Biedrība "Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija"    Valdes sastāvs: Solvita Zemīte, valdes priekšsēdētāja Sanita Silniece, valdes priekšsēdētājas vietniece Inga Liepiņa, valdes locekle  Linda Kante, valdes...

Read more...

Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

Biedrība "Latvijas Mūzikas terapijas asociācija"  Reģ.Nr. 40008096147  Lielā iela 14, Liepāja, LV- 3401   VALDES SASTĀVS: Valdes priekšsēdētājs – Jānis Rotšteins Valdes...

Read more...

Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācija

Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācija   Reģ.nr. 40008014973 Jurid.adrese: Ķeguma nov., Ķegums, Uzvaras iela 14B (https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:%C4%B6eguma+nov.%2C+%C4%B6egums%2C+Uzvaras+iela+14B srch_exact=1), LV-5020  ...

Read more...
slide

Latvijas Logopēdu asociācija

Latvijas Logopēdu asociācija   LLA Valdes priekšsēdētāja: Baiba TRINĪTE, Dr.med. e-pasts: baibatrapollo.lv mob.t. 29172600   LLA Valdes priekšsēdētājas vietniece: Gunta OZOLIŅA, MSc e-pasts: guntaozapollo.lv   LLA izpilddirektore: Ija BAUSKA e-pasts: ija.bauskagmail.com   Reģistrācijas Nr.: 40008013253 Juridiskā adrese: Zentenes...

Read more...

Protezēšanas, ortozēšanas un tehniskās ortopēdijas asociācija

Protezēšanas, ortozēšanas un tehniskās ortopēdijas asociācija Reģ.nr. 40008063748 Juridiskā adrese: Pērnavas iela 62, Rīga, LV-1009   Mērķi: Apvienot multidisciplinārās rehabilitācijas komandas speciālistus: tehniskos ortopēdus, ortopēdijas tehniķus, inženierus,...

Read more...

Latvijas Drāmas terapijas asociācija

Veicināt drāmas terapeita profesijas un drāmas terapijas attīstību Latvijā un apvienot profesionāļus, kuri strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē,...

Read more...

Par ergoterapeitu un fizioterapeitu asistentu profesijām

Par ergoterapeitu un fizioterapeitu asistentu profesijām

 

Kaut arī Ārstniecības likums līdztekus funkcionālo speciālistu- ergoterapeitu, fizioterapeitu u.c. profesijām paredz arī funkcionālo speciālistu asistentu profesijas, kas it kā ļautu īsākā  laikā nodrošināt Latviju ar trūkstošajiem attiecīgā profila speciālistiem, LRPOA aicina IZM, VM un LM neatbalstīt šādu profesiju studiju programmu uzsākšanu, jo:

-          Profesionālās organizācijas – Latvijas fizioterapeitu un ergoterapeitu asociācijas, kuru speciālistu pārraudzībā šiem asistentiem ir jādarbojas, iebilst šādu profesiju attīstīšanai, jo šādu profesiju esamība šobrīd neatbilst fizioterapijas un ergoterapijas attīstībai Eiropas un pasaules nostādņu kontekstā,

-          Funkcionālo speciālistu darba organizācija lielā mērā balstās uz multiprofesionālas komandas darbu, kur  ļoti svarīgi ir nodrošināt līdzīgu pieeju pacientu problēmu risināšanā- izšķiroša ir speciālista spēja patstāvīgi pieņemt ārstnieciskus un sociālus lēmumus, nevis tikai izpildīt citu komandas locekļu norādījumus (ordinācijas),

-          Ziemeļamerikā fizioterapeitu un ergoterapeitu sagatavošana pakāpeniski tiek mainīta no bakalaura uz maģistratūras programmām, kad studējošie ir vairāk nobrieduši kā personības un arī motivētāki darbam izvēlētajā profesijā, pāreja no koledžas uz bakalaura līmeni, piemēram, Zviedrijā notika diezgan sarežģītā veidā un valstīs kā, piemēram, Vācija vai Lietuva, kur vienlaikus pastāv gan koledžas, gan bakalaura izglītība profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir problēmas darba organizācijā,

-          Funkcionālo speciālistu asistentu profesijas pirms 20 un vairāk gadiem tika Latvijā izveidotas, kā risinājums sporta instruktoru u.tml. profesionāļu profesionālās darbības turpināšanas nodrošināšanai pēc profesionālajām reformām Latvijas rehabilitācijas sistēmā un šobrīd Latvijā ir tikai viens sertificēts ergoterapeitu asistents (bija arī viens mēģinājums šādu speciālistu sagatavošanā vienā no medicīnas skolām)  un līdz desmit fizioterapeitu asistenti,

-          Šobrīd fizioterapeitus Latvijā sagatavo trīs studiju programmas un nepieciešamo speciālistu skaitu tās spēj nodrošināt vajadzīgajā apjomā,

-          Vienīgajā ergoterapijas studiju programmā krīzes gados neveiksmīgi tika samazināts valsts apmaksāto studiju vietu skaits tikai līdz vienai(!) akadēmiskajai grupai, šobrīd studentu skaits ir atjaunots, bet ir izjūtams šo speciālistu trūkums reģionos, ko varētu risināt veidojot kopējas studiju programmas starp RSU un DU un LiepU un imatrikulējot studējošos reģionālajās universitātēs, bet ne ar studiju līmeņa pazemināšanu, kas radīs problēmas Latvijas rehabilitācijas sistēmai nākotnē,

 

Līdz ar to LRPOA uzskata, ka

-          Funkcionālo speciālistu asistentu darbību reglamentējošais Ārstniecības likuma pants ir vai nu jāsvītro vispārvai jāpapildina tajā iekļaujot normu, ka funkcionālo speciālistu asistenti ir tikai funkcionālo speciālistu studiju programmas studējošie, kas jau ir apguvuši teorētiskos un klīniskās apmācības kursus un iziet noslēguma praksi un gatavo savu bakalaura vai maģistra darbu. Šāda funkcionālā speciālista asistenta statuss studijas nepabeigušam studentam nedrīkst ilgt ilgāk kā 5 gadus, ja šajā laikā students studijas sekmīgi nepabeidz, viņš zaudē arī tiesības strādāt veselības un sociālajā aprūpē u.c. kā funkcionālā speciālista asistents.

-          Vienlaikus ir jāatbalsta medicīnas māsu specializācijas studiju programmu izveidošana Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsām, kas ir jau ieguvuši atzītu un tradīcijām ļoti bagātu ārstniecības personu profesiju – medicīnas māsa. Neapšaubāmi –ir nepieciešams arī papildināt MK noteikumos definētās prasības šai izglītībai ar kursiem, kuros studējošajiem ir jānodrošina kompetences sadarbībai ar multiprofesionālu rehabilitācijas komandu un funkcionālo speciālistu veikto terapiju atbalstīšanai un turpināšanai.

 

Ar cieņu,

LRPOA prezidents,

VM galvenais speciālists FRM

 

27.01.2017.