Latvijas Rehabilitācijas ārstu biedrība

  Biedrības mērķi:   1.Rūpēties par zinātniskiem pierādījumiem balstītas rehabilitācijas medicīnas sistēmas attīstību Latvijā un veicinātu fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu profesionālo sadarbību ar citu specialitāšu un profesiju rehabilitācijas speciālistiem un viņu profesionālajām organizācijām; 2.Veicināt Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas (SFK) un UEMS PRM Baltās grāmatas ieviešanu Latvijā un attīstīt uz funkcionēšanas novērtēšanas principiem balstītu invaliditātes mazināšanas un darba spēju veicināšanas rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību; 3.Sekmēt fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu specialitātes profesionalitāti un prestižu veselības aprūpes sistēmā un sabiedrībā, kā arī kopumā veicinātu Latvijas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas specialitātes ārstu profesionālos un sociālos kontaktus ar līdzīgām Eiropas un pasaules profesionālajām organizācijām; 4.Stiprināt fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu organizāciju savstarpējo sadarbību Latvijā; 5.Veicināt fizikālās un rehabilitācijas medicīnas rezidentu profesionālo izaugsmi piedaloties fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu pēcdiploma apmācības (rezidentūras) un...

Read more...

Latvijas Fizioterapeitu asociācija

LFA valdes priekšsēdētāja: Līga Līdumniecee-pasts: fizio.liglid@gmail.commob.: +371 26326433 LFA valdes priekšsēdētāja vietniece: Dace Stirānee-pasts: dace.stirane@gmail.com (mailto:dace.stirane@gmail.com)mob.: +371 29540380   LFA valdes locekļi: Aija Kļaviņae-pasts: aija.klavina@gmail.commob.: +371 29203488Baiba Narvilae-pasts: narvilab@gmail.commob.: +371 29749347 Una Supee-pasts: una.gavrona@gmail.commob.: +371 22429713 Kristīne Plūmee-pasts: kristineplu@gmail.commob.: +371 29320671Līva Tiesnesee-pasts: L.tiesnese@gmail.com mob.: +371 26231932Liene Glāzere e-pasts: lieneglazere@gmail.com  mob.: +371 26387168   LFA sekretārs: Evita Legzdiņae-pasts: evitakiukucane@gmail.commob.: +371 29383706   Visi citi jautājumi: fizioterapeitiem@gmail.com (mailto:fizioterapeitiem@gmail.com) LFA rekvizīti Latvijas Fizioterapeitu asociācija,Reģ. Nr. 40008011680SEB bankaKods: UNLALV2XKonta nr.: LV68UNLA0034102263100 LFA adrese "Latvijas fizioterapeitu asociācija"Veczariņu iela 12., RāmavaĶekavas novadsLatvija, LV-2111...

Read more...

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Biedrības “Latvijas Ergoterapeitu Asociācija” valde: PrezidenteIeva JēkabsoneE-pasts: ieva.jekabsone@gmail.com (mailto:ieva.jekabsone@gmail.com)                       +371 26453595 ViceprezidenteZane LiepiņaE-pasts: zaneliepina@inbox.lv (mailto:zaneliepina@inbox.lv)                                  +371 29414084 ViceprezidenteZoja NesterovaE-pasts: zoja.nesterova@gmail.com (mailto:zoja.nesterova@gmail.com) Valdes locekļiAnda BeķereE-pasts: andamajas@inbox.lv (mailto:andamajas@inbox.lv) Lotārs FreivaldsE-pasts: lotarsdhs@inbox.lv (mailto:lotarsdhs@inbox.lv) Toms BērantsE-pasts:  berants@inbox.lv (mailto:berants@inbox.lv) Agnese KārkliņaE-pasts: akaarklina@gmail.com (mailto:akaarklina@gmail.com)  Kontaktinformācija Latvijas Ergoterapeitu Asociācija Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001 E-pasts: et-asociacija@inbox.lv ...

Read more...

Latvijas Audiologopēdu asociācija

Biedrība "Latvijas Audiologopēdu asociācija" Reģ.nr. 40008081921 Swedbank Konts: LV79HABA0551033184138  Ūnijas iela 40, Rīga Tālr. 29480317 e-pasts: audiologopedu.asoc@gmail.com (mailto:audiologopedu.asoc@gmail.com)  http://www.audiologopedi.lv (http://www.audiologopedi.lv/)   Latvijas Audiologopēdu asociācijas valdes priekšsēdētāja Inga Rutmane-Lazda   Valde: Andra Vabale, Dace Vaivode, Evija Griškeviča, Ilze Vāciete   ...

Read more...

Klīnisko Sociālo darbinieku asociācija

"Klīnisko sociālo darbinieku Asociācija" Prezidente: Tamāra Zaiceva - Tamara.zaiceva@inbox.lv Reģ. 40008151383Nr. B012265. 18.12.2009Reģistrācijas datums:18.12.2009Juridiskā adrese:Rīga, Ziemeļu iela 5-5, LatvijaTālr. +371 28353341...

Read more...

Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācija

Juridiskā adrese: Anniņmuižas bulvāris 26, Rīga, LV- 1067E-pasta adrese: ldusa@ldusa.lvReģ.Nr. 40008146734 Bankas konts: LV85UNLA0050014736143 Valdes priekšsēdētāja: Lolita Neimane E-pasta adrese: Lolita.Neimane@ldusa.lv (mailto:Lolita.Neimane@ldusa.lv) Kontakttelefons: 29491001   Valdes locekļi: 1. Inga Širina E-pasta adrese: Inga.Sirina@ldusa.lv (mailto:Inga.Sirina@ldusa.lv) Kontakttelefons: 26499393   2. Jeļena Pavlova E-pasta adrese: Jelena.Pavlova@ldusa.lv (mailto:Jelena.Pavlova@ldusa.lv) Kontakttelefons: 27501096   3. Signe Rinkule E-pasta adrese: Signe.Rinkule@ldusa.lv (mailto:Signe.Rinkule@ldusa.lv) Kontakttelefons: 29269486   Projektu vadītāja: Inese Siksna E-pasta adrese: Inese.Siksna@ldusa.lv (mailto:Inese.Siksna@ldusa.lv) Kontakttelefons: 26131233   Par LDUSA LDUSA ir Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācija, kas tika nodibināta 2009. gada 22. septembrī. Asociāciju nodibināja diētas ārste Lolita Neimane un Rīgas Stradiņa Universitātes Uztura akadēmiskās skolas studentes un absolventes. LDUSA kopsapulcē tika ievēlēts asociācijas valdes priekšsēdētājs – Lolita Neimane un asociācijas valdes locekļi – Inga Širina, Jeļena Zuboviča, Anna Augule, Gundega Rudzīte un Signe Rinkule.    Lai gan uzturam ir nozīmīga loma cilvēka veselībā, Latvijā, salīdzinot ar citām pasaules valstīm, uztura jautājumiem tiek pievērsta nepelnīti maza vērība. Tāpēc...

Read more...

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija.   Valde: Jeļena Koļesņikova (priekšsēdētāja) Jeļena Ļubenko Olga Žuravļova   Kontakti: tālrunis: 29332698 e-pasts: infoLVPA@gmail.com     2012. gada nogalē veselības psiholoģijas interesentu grupa nodibināja Latvijas Veselības psiholoģijas asociāciju. Jaunizveidotās organizācijas misija ir izveidot, attīstīt un popularizēt veselības psiholoģijas specializāciju Latvijā, un apvienot profesionāļus, kuri strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē, lai veicinātu iedzīvotāju fiziskās, garīgās un sociālās veselības uzlabošanu....

Read more...

Latvijas Mākslas terapijas asociācija

  Biedrība "Latvijas Mākslas Terapijas asociācija" Valdes sastāvs: Elīna Akmane - valdes priekšsēdētāja Katrīna Dimsone - valdes locekle, valdes priekšsēdētājas vietniece Elza Strazdiņa - valdes locekle Krista Skara - valdes locekle Margarita Stoļarova - valdes locekle Kontakti: maakslasterapija@gmail.com (https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3amaakslasterapija%40gmail.com) Elīna Akmane, 26444466   Reģistrācijas numurs: 40008075658 Rīga, Pērnavas iela 11-22, LV-1012     MTA vīzija Latvijā profesionāli izglītoti mākslas terapeiti strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā un sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem, lai uzlabotu un veicinātu cilvēku garīgo un fizisko labklājību, izmantojot mākslu un radošo procesu terapeitiskā kontekstā.  LMTA misija LMTA ir profesionāla organizācija,  kas apvieno mākslas terapeitus kopīgu profesionālo mērķu sasniegšanai, attīsta un koordinē mākslas terapijas specializācijas attīstību Latvijā.  LMTA stratēģiskie mērķi Veicināt mākslas terapeitu darba vietu izveidi  un  prakses attīstību atbilstoši profesionālajiem standartiem un uz pierādījumiem balstītai praksei.  Veicināt mākslas terapeitu...

Read more...

Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija

Biedrība "Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija"    Valdes sastāvs: Solvita Zemīte, valdes priekšsēdētāja Sanita Silniece, valdes priekšsēdētājas vietniece Inga Liepiņa, valdes locekle  Linda Kante, valdes locekle  Marta Zande, valdes loceklis    Kontakti: Solvita Zemīte Tālr.: 26514181 E-pasts: dkt.valde@gmail.com Mājas lapa: www.dkt.lv (http://www.dkt.lv/) Reģ. Nr. 40008117788 (tel:40008117788)Adrese: Slokas iela 171-1, Rīga, LV-1067   Biedrības mērķi ir: apvienot deju un kustību terapeitus, deju un kustību terapijas studentus un speciālistus, kas savā darbā izmanto dejas un kustības metodes un tehnikas, profesionālajā organizācijā biedrībā “Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija” attīstīt un uzturēt apmācības un profesionālos standartus, un pārraudzīt profesionālo standartu izpildi deju un kustību terapijā Latvijā, balstoties uz Amerikas un Eiropas profesionālo organizāciju pieredzi un saistībā ar deju un kustību terapijas attīstības tendencēm Eiropā; veicināt deju un kustību terapijas profesijas attīstību Latvijā, nodarbojoties ar aktuāliem deju un kustību terapijas profesionālajiem, organizatoriskajiem un attīstības jautājumiem; sekmēt savu...

Read more...

Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

Biedrība "Latvijas Mūzikas terapijas asociācija"  Reģ.Nr. 40008096147  Lielā iela 14, Liepāja, LV- 3401   VALDES SASTĀVS: Valdes priekšsēdētājs – Jānis Rotšteins Valdes priekšsēdētāja vietnieks – Mirdza Liepiņa Valdes loceklis – Aralda Bužere Valdes loceklis – Sandra Barsineviča Valdes loceklis – Solvita Ozoliņa   Kontakti:  www.muzikasterapija.lv (http://www.muzikasterapija.lv/)  e-pasts: lmuzta@inbox.lv  Jānis Rotšteins, 29731016   Biedrības mērķi:  Apvienot Latvijas mūzikas terapeitus, mūzikas terapijas studentus un speciālistus, kas savā darbā izmanto mūzikas terapijas metodes un tehnikas, profesionālajā organizācijā biedrībā “Latvijas Mūzikas terapijas asociācija”. Attīstīt un uzturēt apmācības un profesionālos standartus un pārraudzīt profesionālo standartu izpildi mūzikas terapijā Latvijā, balstoties uz Eiropas un citu valstu profesionālo organizāciju pieredzi. Rūpēties par biedru ekonomisko un profesionālo interešu aizsardzību. Popularizēt mūzikas terapijas idejas un profesiju Latvijā....

Read more...

Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācija

Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācija   Reģ.nr. 40008014973 Jurid.adrese: Ķeguma nov., Ķegums, Uzvaras iela 14B (https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:%C4%B6eguma+nov.%2C+%C4%B6egums%2C+Uzvaras+iela+14B srch_exact=1), LV-5020  ...

Read more...
slide

Latvijas Logopēdu asociācija

Latvijas Logopēdu asociācija   LLA Valdes priekšsēdētāja: Baiba TRINĪTE, Dr.med. e-pasts: baibatrapollo.lv mob.t. 29172600   LLA Valdes priekšsēdētājas vietniece: Gunta OZOLIŅA, MSc e-pasts: guntaozapollo.lv   LLA izpilddirektore: Ija BAUSKA e-pasts: ija.bauskagmail.com   Reģistrācijas Nr.: 40008013253 Juridiskā adrese: Zentenes 47 - 50, Rīga, LV - 1069 Faktiskā adrese: Lielvārdes iela 68/1-525 Rīga, LV-1006 Tālrunis: (+371)20367175 E-pasts: lla@e-apollo.lv   Latvijas Logopēdu asociācija ir lielākā logopēdu profesionālā apvienība Latvijā. Mēs pārstāvam izglītības un veselības aprūpes iestādēs strādājošos logopēdus, kā arī ikvienu logopēdu, kurš savu darbu veic neatkarīgi. Viens no mūsu biedrības mērķiem ir veicināt Latvijas logopēdu profesionālo izaugsmi, lai viņu sniegtie pakalpojumi atbilstu visaugstākiem logopēdiskās prakses standartiem. Latvijas Logopēdu asociācijas mērķis ir veicināt logopēdijas zinātnes attīstību un sadarbību ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kurās studē topošie logopēdi.      ...

Read more...

Protezēšanas, ortozēšanas un tehniskās ortopēdijas asociācija

Protezēšanas, ortozēšanas un tehniskās ortopēdijas asociācija Reģ.nr. 40008063748 Juridiskā adrese: Pērnavas iela 62, Rīga, LV-1009   Mērķi: Apvienot multidisciplinārās rehabilitācijas komandas speciālistus: tehniskos ortopēdus, ortopēdijas tehniķus, inženierus, ārstus un citu profesiju pārstāvjus ar mērķi mazināt personu fizisko un funkcionālo mazspēju ar augstas kvalitātes aprūpi un dažādu tehnisko palīglīdzekļu, to skaitā protēžu, ortožu, pārvietošanās palīglīdzekļu u.c. palīdzību. Asociācija apvieno un pārstāv speciālistu profesionālās un saimnieciskās intereses, rūpējas par nozares attīstību un profesionālo izaugsmi, veicina nozares zinātnes attīstību, nodarbojas ar likumdošanas un normatīvo aktu iniciatīvas tiesībām savā nozarē.Aizstāvēt savu biedru profesionālās un juridiskās intereses. Griezties tiesā un aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses.Līdzdarboties likumdošanas aktu izstrādāšanā saistībā ar personu apkalpošanu un nodrošināšanu ar tehniskiem palīglīdzekļiem.Sniegt rekomendācijas un/vai koordinēt projektu izstrādi ar nolūku attīstīt valstī vienotu augsta...

Read more...

Latvijas Drāmas terapijas asociācija

Biedrība "Latvijas Drāmas terapijas asociācija" Reģ.Nr.40008185888Adrese: Garkalnes nov., Garkalne, Zaļā iela 3, LV-2137 Konts : LV91UNLA0050018704693 SEB banka UNLALV2X Valdes sastāvs: Līga Rundāne – valdes priekšsēdētāja Maija Romaško – Burkevica Anna Šteina Inese Skukovska Evija Vilka Kontakti:e-pasts: info@dramasterapija.lvKontaktpersonas:Līga Rundāne tel.nr. 29196433Maija Romaško – Burkevica tel.nr. 26367788  MisijaVeicināt drāmas terapeita profesijas un drāmas terapijas attīstību Latvijā un apvienot profesionāļus, kuri strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē, lai veicinātu iedzīvotāju fiziskās, garīgās un sociālās veselības uzlabošanu. MērķiVeikt sabiedriskā labuma darbību: darbību, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai un ir vērsta uz izglītības, zinātnes un veselības veicināšanu un slimību profilaksi – attīstot, ieviešot un pielietojot drāmas terapiju gan slimību profilaksē, gan atveseļošanās procesā, rehabilitācijā un dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā veselības aprūpē, sociālajā aprūpē un izglītības jomā, vienlaikus veicinot...

Read more...

Par stratēģisko iepirkumu rehabilitācijā

 

     Sakarā ar iepriekš saņemto ziņu par iespējamo rehabilitācijas profesionāļu un NVD tikšanos attiecībā uz plānoto reformu rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlasē to sniegšanai par valsts budžeta līdzekļiem vēl jūnija mēnesī, Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības (LRPOA) valde 21.06.2018. iepazinās ar NVD sagatavoto prezentāciju par plānotajām aktivitātēm šajā jomā. LRPOA gribētu pievērst uzmanību vairākiem NVD prezentācijā atspoguļotajiem gaidāmās reformas aspektiem.

 

Reģionālā rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība

     Ņemot vērā to, ka rehabilitācijas process parasti prasa ilgstošu pacienta, viņa piederīgo un rehabilitācijas profesionāļu sadarbību, īpaša uzmanība būtu jāpievērš tieši reģionālajiem rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības aspektiem. Ierosinām MK obligātajās prasībās ārstniecības iestādēm attiecībā uz reģionālajām slimnīcām izvirzīt prasību par Rehabilitācijas dienesta izveidošanu tajās, kam ir jānodrošina mobilo rehabilitācijas vienību darbība intensīvās terapijas un citās specializētajās nodaļās, akūto stacionāro (agrīno subakūto) un ambulatoro/stacionāro subakūto, kā arī hroniskiem rehabilitācijas pacientiem paredzētu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana. LRPOA arī ierosina veikt centralizētu akūtajai rehabilitācijai nepieciešamā inventāra iepirkumu. Kaut arī tas it kā tieši neattiecas uz NVD, ir arī paralēli, iesaistot arī IZM, nepieciešamās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai ir jāplāno īpašs atbalsts funkcionālo speciālistu sagatavošanai Daugavpilī (audiologopēdi un ergoterapeiti) un Liepājā (ergoterapeiti, fizioterapeiti un audiologopēdi).

 

Rehabilitācijas pakalpojumu iedalījums

     LRPOA valde arī atzīmēja, ka it kā no finansēšanas viedokļa ērtākā NVD piedāvātā rehabilitācijas pakalpojumu sadalīšana ambulatorā un stacionārā rehabilitācijā, mākslīgi sadala atsevišķu pacientu grupu (pēc diagnožu un funkcionēšanas ierobežojumu principa) vienoto rehabilitācijas procesu. Līdz ar to rehabilitācijas pakalpojumus būtu svarīgi iedalīt arī pēc

- Rehabilitācijas etapa – akūtā, subakūtā un hronisku funkcionēšanas ierobežojumu ilgtermiņa rehabilitācija,

- Rehabilitācijas intensitātes  (stundu skaita nedēļā) – zemas, vidējas un augstas intensitātes rehabilitācijas pakalpojumos,

- Rehabilitācijas profesionāļu iesaistes  – muldisciplināri, multiprofesionāli un monoprofesionāli rehabilitācijas pakalpojumi, īpaši izvirzot prasības komandas darba organizēšanai un dokumentēšanai,

- Rehabilitācijas veida – ambulatori  (t.sk. ar pacienta viesnīcu) un stacionāri - ar 24 stundu medicīnas māsu aprūpi sekošanai mainīgam pacienta veselības stāvoklim un funkcionālo speciālistu patstāvīgi pacientam veicamo uzdevumu atbalstu visas dienas garumā;

 

     Lai nodrošinātu adekvātu pakalpojuma apjomam atbilstošu šo pakalpojumu finansēšanas kārtību, LRPOA ierosina NVD sākotnēji piedāvātās pacientu grupas iedalīt sīkākās valsts apmaksātās programmās, jo, piemēram, faktiski nav lielas atšķirības starp subakūtu amputācijas, lielo locītavu endoprotezēšanas un insulta ar mobilitātes traucējumu sekām pacientu rehabilitācijas organizēšanā – tie būs pārsvarā stacionārā organizējami vidējas intensitātes multiprofesionāli rehabilitācijas pakalpojumi pacientiem ar dažādu grupu slimību izraisītiem līdzīgiem funkcionēšanas traucējumiem. Līdz ar to LRPOA ierosina NVD rehabilitācijas  pakalpojumus iedalīt pēc augstāk minētā principa noteiktām diagnožu grupām atbilstošās valsts apmaksātās rehabilitācijas programmās. Bez tam - LRPOA uzskata, ka nepieciešamība no NVD puses nodrošināt pakalpojumu izmaksām atbilstošus valsts noteiktus tarifus, ir  pašsaprotama pakalpojumu sniedzēju prasība, kuru ignorējot, kvalitatīvi rehabilitācijas pakalpojumi nav iespējami un par kuru nebūtu jāturpina īpašas diskusijas, ierobežota finansējuma gadījumā nosakot valsts prioritātes rehabilitācijas jomā.

 

Objektīvu funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu izmantošana

     LRPOA gribētu lieku reizi gribētu uzsvērt nepieciešamību rehabilitācijas pacientu atlasē un pakalpojumu kvalitātes novērtēšanā izmantot objektīvus un legāli iegūtus funkcionēšanas novērtēšanas instrumentus, rezultātus izsakot un arhivējot e-veselības sistēmā SFK kategorijās. Īpašu ažiotāžu rehabilitācijas profesionāļu vidū ir radījis priekšlikums par SFK intuitīvu pielietošanu. Nenoliedzot intuīcijas lomu ārstniecībā, tā noteikti nevar būt funkcionēšanas novērtēšanas procesa pamatā -  rehabilitoloģija  ir pietiekoši objektīva un  precīza zinātne, lai mazinātu subjektīvismu rehabilitācijas pacientu atlasē un rehabilitācijas plānu gatavošanā.

 

     LRPOA noteikti atbalsta FRM ārstu, kuru sagatavošanā SFK un dažādi funkcionēšanas aspekti ieņem salīdzinoši lielāko rezidentūras programmas apjomu, nozīmīgo lomu pacientu atlasē dažādu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, tomēr vienlaikus uzskata ka jaunajai sistēmai vajadzētu būt arī atvērtai uz citu specialitāšu ārstu iesaisti pacientu atlasē/nosūtīšanā dažādu terapiju un palīgtehnoloģiju saņemšanai- akūtās rehabilitācijas laikā stacionāras ārstēšanas gaitā, kā arī tiešas pieejamības nodrošināšanā dažādiem funkcionālajiem speciālistiem.LRPOA uzskata, ka prasība pacientam nokļūt pie funkcionālā speciālista tikai ar FRM ārsta nosūtījumu nav īsti pamatojama – piemēram, fizikālās terapijas māsu sniegtajiem pakalpojumiem šāda prasība nekad nav izvirzīta un, ņemot vērā FRM ārstu pieejamību reģionos, šāda prasība šobrīd arī nav īsti realizējama. Bez tam – trešo personu apmaksātos funkcionālo speciālistu pakalpojumus sniedzošās ārstniecības iestādes jau šobrīd šādu prasību par obligātu FRM ārsta nosūtījumu pie funkcionālā speciālista var neievērot. LRPOA uzskata, ka ir virkne dažādu klīnisko situāciju ar ārsta uzstādītu diagnozi, kur jāatbalsta pacientu nokļūšana pie funkcionālajiem speciālistiem uz konsultāciju tieši - bez īpaša FRM ārsta nosūtījuma un, nepieciešamības gadījumā, sekojošu funkcionālā speciālista īstenotu rehabilitācijas kursu- līdz 10 epizodēm vienā kursā. Ja funkcionālā speciālista izvirzītie rehabilitācijas mērķi šai kursā netiek sasniegti, pacients obligāti ir nosūtams pie FRM ārsta.

 

     Attiecībā uz rehabilitācijas procesā iesaistāmajiem funkcionālajiem speciālistiem, LRPOA pastāv uz to, ka valsts apmaksātus monoprofesionālus pakalpojumus ir tiesīgi nodrošināt visu par valsts līdzekļiem apmācīto funkcionālo speciālistu profesiju pārstāvji. Vienlaikus vēršam NVD uzmanību, ka multiprofesionālā rehabilitācijā ir jānodrošina arī veselības un klīnisko psihologu, kā arī sociālo darbinieku un speciālo pedagogu pakalpojumu iekļaušana un apmaksa.

 

Par plānoto stratēģisko iepirkumu kopumā

     LRPOA uzskata, ka šim iepirkumam ir, pirmkārt, jānodrošina valsts atbalsts  Latvijas un attiecīgo reģionu vajadzībām  pietiekoša multidisciplināra/multiprofesionāla rehabilitācijas pakalpojumu kapacitātes attīstībai visās trīs universitātes un astoņās reģionālajās  slimnīcās, kā arī šai sistēmai atbilstošam multiprofesionālu rehabilitācijas pakalpojumu klāstam  Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari. Ņemot vērā dažādo rehabilitācijas dienestu situāciju, ir jāparedz arī objektīvajai situācijai atbilstošs pārejas periods., kura laikā stratēģiski svarīgajām minētajām ārstniecības iestādēm ir jānodrošina nepieciešamā rehabilitācijas pakalpojumu kapacitāte. Valsts atbalsts ir jāparedz arī dažādu specializēto rehabilitācijas iestāžu attīstībai, ja tās atbilst noteiktām rehabilitācijas programmām izvirzītām prasībām – profesionālie resursi, specializēts aprīkojums, lokalizācija, pacientu viesnīca u.tml. Attiecībā uz bērnu rehabilitāciju šīm reformām ir jāatbalsta aktivitātes, kas ir iekļautas ar MK 056.06.2019. apstiprināto rīkojumu Nr.259 Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2018.-2020. gadam.

 

Ar cieņu

LRPOA prezidents

Prof. Aivars Vētra