Par LRPOA

LRPOA - Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība.

Biedrības darbības MĒRĶI ir:

 • rūpēties par uz funkcionēšanas objektīvas novērtēšanas pamatiem un pierādījumiem balstītas rehabilitācijas sistēmas attīstības veicināšana un Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas ieviešanu Latvijā;
 • rūpēties par savu Biedru- profesionālo organizāciju- attīstību un tajā apvienojošos profesionālo asociāciju Biedru profesionālās līdz-diploma un pēcdiploma izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas pieejamību un kvalitāti;
 • veicināt pētniecības attīstību rehabilitācijas jomā;
 • veicināt rehabilitācijas profesionāļu sadarbību ar citām ārstniecības speciālistu, pacientu un invalīdu organizācijām;
 • veicināt savu Biedru- profesionālo organizāciju - savstarpējo sadarbību un aktivitāšu koordinēšanu un aizstāvēt savu Biedru- profesionālo organizāciju saimnieciskās un tiesiskās intereses;

Biedrības UZDEVUMI ir:

 • nodarboties iesaistīties aktuālu rehabilitācijas profesionālu un organizatorisku jautājumu risināšanu;
 • izstrādāt ieteikumus un rehabilitācijas organizācijas un finansēšanas kārtības uzlabošanai;
 • veikt un veicināt rehabilitācijas profesionāļu kvalifikācijas celšanu;
 • izveidot un ierosināt veidot ekspertu un darba grupas ar rehabilitāciju saistītos jautājumos;
 • nodrošināt organizēt goda un/vai šķīrējtiesu savu Biedru goda un profesionālās lietās savstarpējo Biedru domstarpību un pārpratumu kārtošanai, kā arī, lai iesaistītos rehabilitācijas profesionāļu ētikas un likumdošanas pārkāpumu izskatīšanā;
 • pēc tiesas vai citu kompetentu iestāžu un organizāciju pieprasījuma nodrošināt ekspertus rehabilitācijas jomā un dot novērtējumu ar rehabilitācijas profesionāļu profesijām saistītu jautājumu risināšanā un/vai piedalīties šo jautājumu novērtēšanā;
 • nodrošināt organizēt seminārus, konferences, kongresus;

LRPOA statūti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.